OPPIMISTEHTÄVÄT

Ruotsia ammattiin netissä » OPPIMISTEHTÄVÄT

Täältä löytyvät tehtävät osio ja viikko kerrallaan. Yksi osio (esim. Vardagen) vastaa yhden viikon työskentelyä ja tähän osioon kuuluvat tehtävät tulee palauttaa viikon loppuun mennessä. Opettaja tarjoaa ohjausta aina sovitun aikataulun mukaan ja hänet tavoittaa sovitulta keskustelualustalta.

Tehtävät palautetaan aikataulun mukaan sovittuun paikkaan.

Ohjeet opintojakson suoritukseen:

1. Avaa word-tiedosto ja kirjoita kunkion osion tehtävät otsikon alle tehtävänumero kerrallaan.

Esim.

Tehtävä 1: Jag spelar ishockey på fritiden. jne.

Tehtävä 2: ...

Palauta kaikki kunkin osion tehtävät yhdellä tiedostolla.

Osioissa on tehtäviä, jotka palautetaan Padletiin.

Verkkototeutus kattaa kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt keskeiset sisällöt, jotka ovat:

  • arkielämän kielenkäyttötilanteet, jotka koskevat itseä, koulutus- ta ja työelämää
  • oman ammattialan perussanasto ja lyhyet tekstit sekä keskeiset vuorovaikutustilanteet, esimerkiksi:
    • omat työtehtävät ja työympäristö
    • oman alan asiakaspalvelutilanteet
    • työturvallisuus
  • oman ammattialan kannalta keskeisiä kielen perusrakenteita
  • ruotsin kielen merkitys Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

 

Opiskelijat kertovat ammattia kuvaavissa tehtävissä omasta työharjoittelustaan tai työsalityöskentelystään oppilaitoksessa. He ottavat työpaikoillaan kuvia ja tekevät sarjakuvan käyttäen ruotsia asiakaspalvelun muodossa sekä eri työkaluja, mitä työssä käytetään tai fraaseja.

Opiskelijat voivat myös tehdä työssäoppimispaikoillaan haastatteluita, joiden tulokset he raportoivat esim. Padletiin tai Facebookiin tehtävätyypistä riippuen.

Päivitetty: 28.09.2017