OPISKELIJALLE

Ruotsia ammattiin netissä » OPISKELIJALLE

Välkommen!

Opiskelija tutustuu oppimistehtäviin kuunnellen, lukien ja itse tuottaen ruotsin kieltä. Opiskelijan verkkoympäristönä toimii Fronter ja Padlet, jonne hän saa opettajalta sekä muilta opiskelijoilta palautetta sekä kommentteja. Opiskelija saa suorituksen oppimisjaksosta, kun on tutustunut kaikkiin oppimisaiheisiin ja tehnyt niihin liittyvät tehtävät.

Opettaja on verkkototeutukselle osoitettujen oppituntien aikana käytettävissä verkon kautta (esim. ti klo 14-16). Sosiaalisen median alustoja käyttäen kysymykset ja niiden vastaukset jäävät myös muiden näkyville. Näistä työkaluista voidaan valita sopivin/sopivimmat ryhmän ja opiskelijan mukaan.

Ensimmäinen tunti, joka on yhteinen aloitustapaaminen, tutustaan Verkkovariaan ja käytettäviin työkaluihin (Fronter, Padlet, OneDrive) sekä kerrotaan opiskelun aikataulut sekä pelisäännöt ja kerrotaan opintojen ohjauksesta.

Verkkotyöskentelyn aikana opettaja seuraa opiskelijoiden etenemistä Fronterissa, ja vastaa kysymyksiin yllä esitetyn mukaisesti.

Tehtäville annetaan selkeät viikkodeadlinet pitkin kurssia, mikä helpottaa opiskelijan työnsuunnittelua ja opettaa asteittain vastuunottamista omasta työnteostaan. Jos opiskelija lipsuu deadlinesta, opettaja voi ottaa yhteyttä ohjaamiseen osoitetun työajan puitteissa.

Kurssiin voidaan mahdollisesti sisällyttää myös puolivälin tapaaminen, jolloin kartoitetaan tilannetta ja opiskelijat voivat saada tarvitsemaansa ohjausta kasvokkain.

Kurssin lopuksi on vielä yksi tapaaminen, jolloin käydään läpi opiskelijoiden tuotoksia, kerätään palautetta ja tarkistetaan että kaikki suoritukset on varmasti tehty. Jos puutteita on, opiskelijoiden kanssa sovitaan jatkotoimista.

 

Ha det roligt!

169094_10150387577100571_429364_n
Koskinen 2014

 

Päivitetty: 06.11.2015