Opiskeluprosessi

Ruotsia ammattiin netissä » Opiskeluprosessi

Ohjeet verkkototeutuksen suorittamiseen

Halutessasi opiskella Ruotsin verkkototeutuksen, ota yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Tehtävät palautetaan opettajan kanssa sovittuun paikkaan, esimerkiksi Fronterin palautuskansioon "Ruotsia ammattiin netissä". Fronterissa jokaisella osiolla on oma kansionsa (esim. arki, duuni jne.), jonne tuotokset palautetaan yhtenä tiedostona. Opiskelija käyttää esimerkiksi word-tiedostoa tai onedriven word-toimintoa tähän.

Sisällöt (kts. kohta AIKATAULU):

 1. Jag själv Minä itse
 2. Vardagen Arki
 3. Finland och finska Suomi
 4. Jobb Duuni
 5. Skriv och läs Skriivaa ja lue

Yhteisenä tuotoksena verkkototeutuksella opiskelijat tekevät sovitulle yhteiselle alustalle koosteen. Tämä voi olla esim. Wikispaces wiki-sivusto, joka keskittyy ammattikieleen.

Yhteiseen tuotokseen, esim. Wikiin, tulevia sisältöjä:

 • ammattikuvaukset
 • työkalut, materiaalit, työtehtävät
 • työturvallisuus
 • työssä tarvittavia perustekstejä (esim. tilauslistat, lyhyet sähköpostit, tuotekuvaukset jne)
 • työpaikkojen kuvailu
 • opiskelun kuvaus
 • oman kotimaan (Suomen) kuvailu

Näitä sisältöjä opiskelijat tuottavat omien kokemusten pohjalta, esimerkiksi työssäoppimiskokemuksia hyödyntäen.Wikistä tehdään julkinen, jolloin muutkin opiskelijat pääsevät katsomaan tuotoksia, ja wikiä tehneet opiskelijat voivat palata myöhemmin katsomaan, kuinka wiki on elänyt. Lisäksi avoin wiki jää tavallaan käsikirjastoksi, johon opiskelijat voivat halutessaan palata, jos haluavat tai jos heidän täytyy virkistää ruotsinkielen taitojaan myöhemmässä vaiheessa.

Muitakin verkon tarjoamia julkisrahoitteisia oppimisalustoja jne. käytetään pienimuotoisiin harjoituksiin. Samalla opiskelijat saavat erilaisia näkökulmia ruotsin kieleen ja kulttuuriin.

Opiskelun aikana yhdistetään eri tiedon muotoja ja tehdään käsitekarttoja, videoita, sarjakuvia, sanallisia tuotoksia, puheen äänitystä, haastatteluja (kirjallisena tai äänitteenä).

Ruotsia ammattiin netissä aikataulu

Ensimmäinen tapaamiskerta 

 • tällöin aloitetaan Ruotsia ammattiin netissä, tutustumme toisiimme, työskentelytapoihin (Fronter, Wikispaces, Facebook ja gmail), aikatauluun ja kursseilla tehtäviin töihin

Viikko 1: Jag själv

 • palautus viimeistään viikon lopulla
 • Tässä sisällössä opit kertomaan:
  1. itsestäsi
  2. perheestäsi
  3. harrastuksistasi
  4. opinnoistasi

Viikko 2: Vardag

 • palautus viimeistään viikon lopulla
 1. Tässä sisällössä opit esittelemään itsesi ja kaverisi
 2. Osaat kertoa ruokailusta
 3. Osaat varata ajan

Viikko 3: Finland och finska

 • palautus viimeistään  viikon lopulla
 1. Tässä sisällössä opit kertomaan Suomesta ja suomalaisista
 2. Osaat kertoa liikkumisesta eri kulkuneuvoilla
 3. Osaat kuvailla säätä

Viikko 4 ja 5: Jobb

 • Työaikaa kaksi viikkoa ja palautus toisen viikon lopulla
 1. Osaat kertoa työvälineistä ja materiaaleista
 2. Tässä sisällössä opit kertomaan työtehtävistäsi ja työympäristöistäsi
 3. Tunnet työturvallisuuteen viittaavaa sanastoa
 4. Opit työnhakuun liittyvää sanastoa
 5. Opit asiakaspalveluun liittyviä fraaseja

Viikko 6: Skriv och läs

 • palautus viimeistään viikon lopulla
 • Tässä sisällössä opit:
 1. koulutuksesta ja opiskelustasi
 2. käyttöohjeita ja työskentelyohjeita 
 3. varoituksia (ja muuta työturvallisuuteen liittyvää)
 4. asiakkaita varten tuotettavat tekstejätilauslistoja

Koe

 • Koe pidetään verkkototeutuksen lopussa kielten luokassa

Opettaja on verkkototeutukselle osoitettujen oppituntien aikana (esim. ti klo 8-10) käytettävissä sosiaalisen median kautta sekä sähköpostitse. Myös Wikispacen kommentti- ja keskustelutyökaluja voidaan hyödyntää ohjaamiseen. Wikispacea ja sosiaalista mediaa hyvödyksi käyttäen kysymykset ja niiden vastaukset jäävät myös muiden näkyville. Näistä työkaluista voidaan valita sopivin/sopivimmat ryhmän ja opiskelijan mukaan.

Päivitetty: 05.07.2016