Fysiikka

Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa!

Fysiikka on luonnonilmiöitä ja rakenteita tutkiva tieteenala. Kokeellisin menetelmin pyritään selvittämään luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä. Näitä ilmiöitä ovat esimerkiksi sähkö, ääni ja valo. Ilmiöt ovat olemassa kaikkialla ympärillämme ja niiden taustalla olevien luonnonlakien ymmärtäminen on usein hyödyllistä.

Ohjeet tämän verkkototeutuksen tekemiseen löydät kohdasta Opiskelijalle > Opiskeluprosessi.

 

 

105

Päivitetty: 18.12.2015 - 10:59