Arviointi

Sisävalmistusvaiheen työt » Arviointi

Verkko-opintojen opiskelussa vaaditaan:
- kaikkien Fronterissa olevien teoriatehtävien tekeminen
- työselosteen tekeminen. Tärkeintä tehtävässä on valokuvaus! Lisäksi vaaditaan kuvia täydentävää ja selittävää tekstiä. Mikäli tekstin kirjoittaminen tuntuu vaikealta, voit myös sanella vastauksesi ja liittää äänitiedoston/videon palautukseen.

Kun olet saavuttanut ammattitaitovaatimukset, pääset antamaan Sisävalmistusvaiheen töiden näyttöä.

Näyttö arvioidaan asteikolla Tyydyttävä 1 - Kiitettävä 3.

Näytön arviointi toteutetaan tutkinnon perusteissa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Mikäli tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä riittävän kattavasti osoittaa, täydennetään näyttöä haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

Ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin perusteet löytyvät Opintopolusta: ePerusteet: Sisävalmistusvaiheen työt.

Päivitetty: 12.04.2017