Kulttuurin tuntemus, saksa

Tervetuloa Varian saksan kielen ja kulttuurin verkkototeutukseen!

Tässä verkkototeutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kaksi sisältöä saksan kielestä ja kulttuurista. Sisällöt on suunniteltu kaikille saksan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille opiskelijoille, mutta ne soveltuvat erityisesti opiskelijoille, jotka ovat lähdössä työssäoppimaan Saksaan. Verkkototeutuksissa opiskelija pääsee tutustumaan niin Saksaan valtiona ja maan kulttuuriin kuin myös opiskelemaan saksan kielen alkeita. Kieliopinnoissa keskitytään hyödyllisiin sanoihin, sanontoihin ja rakenteisiin, joista on apua arkielämän tilanteissa. Opiskelijat harjoittelevat myös oman alansa keskeistä sanastoa saksan kielellä.

Saksa 1: Saksalainen työkulttuuri (kulttuurien tuntemus)

Verkkototeutuksessa opiskelijat tutustuvat erityisesti Saksaan maana, sen kulttuurillisiin piirteisiin niin arjessa kuin työelämässä, sekä pääsevät opiskelemaan saksan kielen perussanontoja. Opiskelijat pääsevät myös opiskelemaan oman alansa keskeistä sanastoa saksan kielellä.

Saksa 2: Saksan kielen alkeet (vieraat kielet, B-kieli)

Verkkototeutuksessa perehdytään saksan kielen sanastoon, sanontohin ja rakenteisiin, joista on hyötyä niin arkielämän kuin myös työelämän tilanteissa saksankielisessä maassa. Teemoina ovat mm. tervehtiminen, asioiminen ostoksilla ja kahvilassa, ajanilmaukset ja numerot, itsestä, vapaa-ajasta ja perheestä kertominen. Myös oman alan keskeistä sanastoa laajennetaan ja syvennetään tässä verkkototeutuksessa.

Päivitetty: 28.06.2016 - 10:10