Exercice 6: Les pronoms personnels et les verbes

Kulttuurin tuntemus, ranska » Exercice 6: Les pronoms personnels et les verbes

Persoonapronominit sekä verbit

Tehtävän tavoite: oppia persoonapronominit ja verbien taivuttamista sekä lausuntaa

Tehtävä:

Tässä tehtävässä huomaat, että ranskan kirjoitusmuoto voi poiketa paljonkin siitä, miten sanoja lausutaan.

1) Aloita opettelemalla ensin persoonapronominit:

je = minä

tu = sinä

il = hän (mies)

elle = hän (nainen)

nous = me

vous = te

ils =he (miehet tai ryhmä, jossa on vähintään yksi mies)

elles = he (naiset)

2) Ranskassa on kolmentyyppisiä säännöllisiä verbejä : -er, -ir ja -re –päätteillä. Jokaisesta ryhmästä on annettu yksi esimerkkiverbi taivutettuna. Tutustu verbien taivutuksiin:

1.ryhmä:er –päätteiset verbit (chercher=etsiä, aimer=pitää/rakastaa,  )

Chercher

je cherche

tu cherches

il/elle cherche

nous cherchons

vous cherchez

ils/elles cherchent

2.ryhmä: -ir –päätteiset verbit (finir=lopettaa, réflechir=miettiä)

Finir

je finis

tu finis

il/elle finit

nous finissons

vous finissez

ils/elles finissent

3.ryhmä: -re –päätteiset verbit (vendre=myydä, rendre=palauttaa)

Vendre

je vends

tu vends

il/elle vend_

nous vendons

vous vendez

ils/elles vendent

3) Ranskassa on paljon epäsäännöllisiä verbejä, joiden taivutus täytyy opetella ulkoa. Tässä tehtävässä on lueteltu tärkeimpien verbien (olla, omistaa, mennä, tulla, tehdä ja ottaa) preesens-taivutus. Opettele nämä epäsäännölliset verbit ulkoa ja niiden ääntämistä linkkien avulla. Huomaat, että verbien ääntäminen voi poiketa paljonkin siitä, miten ne kirjoitetaan. Kun olet tutustunut verbien kirjoitukseen ja ääntämiseen, sinun tulee nauhoittaa äänite tai kuvata video, jossa lausut alla taivutetut epäsäännölliset verbit mahdollisimman ranskalaisittain. Palauta lopuksi työsi keskustelualustallemme.

Être = olla                                                                     Avoir = omistaa

Être-verbin lausunta                                                      Avoir-verbin lausunta

je suis                                                                             j’ai

tu es                                                                               tu as

il/elle est                                                                         il/elle a                                                    

nous sommes                                                                 nous avons

vous êtes                                                                       vous avez

ils/elles sont                                                                   ils/elles ont

Aller = mennä                                                                Venir = tulla

Aller-verbin lausunta                                                        Venir-verbin lausunta

je vais                                                                             je viens

tu vas                                                                             tu viens

il/elle va                                                                          il/elle vient

nous allons                                                                     nous venons

vous allez                                                                       vous venez

ils/elles vont                                                                   ils/elles viennent

Faire= tehdä                                                                   Prendre=ottaa

Faire-verbin lausunta                                                       Prendre-verbin lausunta

je fais                                                                             je prends

tu fais                                                                             tu prends

il/elle fait                                                                        il/elle prend

nous faisons                                                                   nous prenons

vous faites                                                                      vous prenez

ils/elles font                                                                    ils/elles prennent

Päivitetty: 28.06.2016