Exercice 5: La présentation vidéo

Kulttuurin tuntemus, ranska » Exercice 5: La présentation vidéo

 

Itsensä esittelyvideo

Tehtävän tavoite: oppia kertomaan perusasiat itsestä ja kysymään yksinkertaisia kysymyksiä ystävältä (nimi, ikä, asuinpaikka, perhe ja harrastukset) ja lausumaan ranskaksi

Tehtävä:

Tämä tehtävä tehdään pareittain.Tehtävään tarvittava sanasto löytyy pääpiirteissään alapuolella olevasta linkistä, mutta tarvittaessa voitte käyttää apuna myös Google Translatea.

1) Tehkää video, jossa ensin toinen parista esittää kysymykset, ja toinen vastaa niihin, minkä jälkeen roolit vaihtuvat. Kiinnittäkää huomiota hyvään lausumiseen, lauseita on hyvä toistaa monta kerta ääntämismallin mukaisesti ennen videon tekemistä.

2) Palauttakaa video alkutapaamisessa sovittuun paikkaan. Jokaisen parin on myös katsottava vähintään yksi esittelyvideo, jonka joku toinen pari on tehnyt, ja kommentoitava sitä. Muistakaa kommentoida asiallisesti, rakentavaa kritiikkiä saa ja pitää tietysti antaa.

Perustietojen kysymistä ja esittämistä sekä lausuntaa voitte harjoitella täällä: Itsensä esittely.

Päivitetty: 28.06.2016