Exercice 4: Travailler en France

Kulttuurin tuntemus, ranska » Exercice 4: Travailler en France

Työskentely Ranskassa

Tehtävän tavoite: tutustua ranskalaiseen työkulttuuriin

Tehtävä:

Tässä tehtävässä tutustutte yhteistyössä siihen, minkälaista on työskennellä Ranskassa. Jotta tehtävä tulee valmiiksi, jokaisen on annettava siihen oma panoksensa aikataulun mukaisesti!

1) Etsi ensin itse tietoa ranskalaisesta työkulttuurista suomalaisilla ja englantilaisilla hakusanoilla, jotka liittyvät työskentelyyn Ranskassa. Mitä eroja ja samankaltaisuuksia huomaat ranskalaisessa ja suomalaisessa työkulttuurissa? Ovatko Ranskassa työskennelleiden asenteet positiivia vai negatiivisia Ranskassa työskentelystä?

2) Kirjoita noin viisi näkökulmaa Ranskassa työskentelystä sovittuun paikkaan. Merkitse omat kommenttisi, jotta opettaja näkee, kuka on kirjoittanut mitäkin. Muista liittää mukaan linkit sivuilta, joista olet lukenut tietosi. Lue hyvin muiden opiskelijoiden kirjoittamat näkökulmat, jottet toista samoja asioita ja opit myös samalla muiden kirjoittamista kommenteista.

Huom! Muista aina mainita, mitä lähteitä olet käyttänyt ja kertoa asiat omin sanoin. Toisen tekstin suora kopioiminen (plagiointi) on väärin ja sitä ei tule tehdä.

Mahdollisia sovelluksia: 

Yhteisen tiedon rakentamisessa hyvänä alustana voi toimia esimerkiksi GoogleDrive-tiedosto tai Padlet-sivusto, johon opettaja voi lähettää kaikille opiskeljoille linkin kurssilla käyttämänsä ohjausalustan kautta.

Päivitetty: 28.06.2016