RANSKAN KIELEN JATKO-OPINTO

Kulttuurin tuntemus, ranska » RANSKAN KIELEN JATKO-OPINTO

Opiskelija syventyy ranskan kielen sanastoon ja rakenteisiin. Opiskelija oppii esittelemään Suomea ja suomalaisia, kertomaan säästä, vapaa-ajastaan ja itsestään laajemmin. Neljännessä sisällössä opiskelijoiden vertaistuki nousee myös tärkeään rooliin, sillä ne opiskelijat, jotka suorittavat sisällön työssäoppimisjakson aikana, törmäävät helposti Ranskassa ollessaan sellaisiin sanoihin ja rakenteisiin, joita on vaikea ymmärtää, ja niitä pohditaan yhteisvoimin - verkkototeutuksessa onkin käytössä niin sanottu keskustelufoorumi, jolla opiskelijat saavat esittää kysymyksensä muille ja niihin yritetään löytää yhdessä vastauksia.

Tätä ennen opiskelijan tulee olla opiskellut Ranskalainen kulttuuri ja Ranskan kielen alkeet -sisällöt.

Päivitetty: 28.06.2016