RANSKAN KIELEN ALKEET

Kulttuurin tuntemus, ranska » RANSKAN KIELEN ALKEET

Tässä sisällössä opiskelija harjoittelee perussanastoa ja rakenteita. Tavoitteena on oppia selviytymään ranskaksi yksinkertaisista kommunikaatiotilanteista. Opittavia asioita ovat mm. tervehtiminen, itsensä esittely, Ranskassa hyvin tärkeäksi nouseva kohteliaisuussanasto, viikonpäivät, vuorokaudenajat, numerot, kellonajat ja ruokasanasto. Tärkeänä tavoitteena on, että opiskelija oppii, miten hän selviää erilaisissa palvelutilanteissa ja työtilanteissa. Verkkototeutuksessa opiskellaan myös tärkeitä perusverbejä ja persoonapronomineja.

Tämä sisältö aloitetaan koko ryhmän yhteisellä kontaktiopetustunnilla!

Päivitetty: 28.06.2016