Ranskalainen työkulttuuri

Kulttuurin tuntemus, ranska » Ranskalainen työkulttuuri

Tämä sisältö on tarkoitettu niille, jotka suorittavat työssäoppimisjakson Ranskassa. Yhtenä päätavoitteena on, että opiskelijat saavat tukea uudessa työympäristössään ja vertaisapua kysymyksiin, joita heillä nousee työssäoppimisen aikana. Opiskelija tutustuu ranskalaiseen työkulttuuriin ja samalla syventää tietämystä suomalaisten ja ranskalaisten kulttuuripiirteiden eroista. Työkulttuurin tuntemus ei ole kuitenkaan ainoa tavoite, vaan tarkoituksena on, että opiskelijat jakavat kokemuksiaan kaikesta, mitä kokevat kohdemaassa. Opiskelijoiden kokemuksia voidaan käyttää myös jatkossa hyödyksi, kun seuraavien vuosien opiskelijat miettivät työssäoppimisjakson suorittamista ulkomailla.

Päivitetty: 15.03.2016