Ranskalainen kulttuuri

Kulttuurin tuntemus, ranska » Ranskalainen kulttuuri

Tässä sisällössä opiskelija tutustuu ensin yleisesti Ranskaan, kohdekaupunkiinsa (työssäoppimisjakson suorittajat) tai valitsemaansa ranskalaiseen kaupunkiin, maan kulttuuriin sekä tapoihin. Loppujaksosta opiskelija tutustuu siihen, minkälaista työskentely on Ranskassa ja tavoitteena on, että hän oppii työssään tarvittavaa sanastoa ja markkinoimaan itseään työmarkkinoilla.

Tämä sisältö aloitetaan koko ryhmän yhteisellä kontaktiopetustunnilla!

Päivitetty: 28.06.2016