OPISKELUPROSESSI

Kulttuurin tuntemus, ranska » OPISKELUPROSESSI

Tervetuloa opiskelemaan ranskaa, ranskalaista kulttuuria ja ranskalaista työkulttuuria!

Halutessasi opiskella Ranskan kielen alkeita, Ranksan kielen jatko-opintoja, Ranskalaista kulttuuria tai Ranskalaista työkulttuuria ota yhteys vastaavaan opettajaan. Yhteystiedot ovat:

Sirpa Lehtola (sirpa.lehtola@eduvantaa.fi)

Voit myös olla yhteydessä opinto-ohjaajaan tai ryhmänohjaajaan, jotka ohjaavat sinua opinnoissasi eteenpäin.

Verkkovarian ranskan sisältöjä on neljä, ja niiden kuvaukset löytyvät etusivulta. Sisällöt suoritetaan järjestyksessä siten, että ensin opiskellaan Ranskalaista kulttuuria ja Ranksan kielen alkeita, minkä jälkeen voi halutessaan opiskella Ranskalaista työkulttuuria ja Ranskan kielen jatko-opintoja.

Sisällöt opiskellaan pääsääntöisesti verkossa, mutta Ranskalainen kulttuuri ja Ranskan kielen alkeet -verkkototeutukset aloitetaan kontaktiopetustunnilla, jolloin tapaat ryhmäsi ja opettajasi. Tällöin tutustumme toisiimme sekä työtapoihin ja tehtäviin. Ensimmäinen kontaktiopetustunti on ehdottoman tärkeä. Siihen osallistuminen on ehto verkkototeutuksen opiskelemiselle. Molemmat toteutukset aloitetaan samana päivänä, sillä niiden sisällöt tukevat toisiaan. Ryhmän aikataulutarpeiden mukaisesti ohjaava opettaja voi päättää, käydäänkö oppisisällöt rinnakkain vai peräjälkeen, mutta niiden rinnakkain käyminen on suositeltavaa.

Sisältöjen tehtävät löydät tältä Verkkovarian sivustolta Opiskelijalle-alasvetovalikon alta. Varsinainen ohjaus tapahtuu jollakin sovitulla sosiaalisen median alustalla (esim. Facebook, Google Drive, Blogger tai Kidblog). Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovitaan, mitä alustaa opiskelussa käytetään. Kyseisellä sivustolla voit kysellä opettajalta myös kysymyksiä ja apua mm. tehtävien tekemiseen sekä kommentoida toisten opiskelijoiden tuotoksia. Useimmat tehtävät vaativat yhteistyötä ja jokaisen opiskelijan osallisuutta, joten on tärkeää, että osallistut keskusteluihin ja tehtävien tekoon aktiivisesti.

Ranskalaisen kulttuurin, työkulttuurin ja sanaston oppimisen lisäksi näillä Verkkovarian sisällöillä on tavoitteena oppia käyttämään erilaisia mobiilisovelluksia. Siksi onkin tärkeää, että käytät aina tehtävien tekoon sovittuja sovelluksia. Verkko-opiskelu edellyttää sinulta myös suurta vastuullisuutta: sinulla täytyy olla itsenäinen ote opiskelussasi. Tärkeää on, että luet tarkasti tehtävien ohjeistukset ja pidät kiinni aikatauluista.

Aikatauluehdotus sisällölle Ranskalainen kulttuuri

Ensimmäinen tapaamiskerta (pakollinen)

Tällöin aloitetaan sekä Ranskalainen kulttuuri että Ranskan kielen alkeet. Opiskelijat tutustuvat toisiinsa sekä opettajaan, työskentelytapoihin, aikatauluun ja tehtäviin töihin.

Tehtävä 1, viikko 1: Vive la France! / Eläköön Ranska!
Tehtävän tavoite: oppia tuntemaan Ranskaa

Tehtävä 2, viikko 2: Ma future ville de destination / Tuleva kohdekaupunkini
Tehtävän tavoite: oppia tuntemaan kohdekaupunkia (ne, jotka ovat lähdössä työssäoppimaan Ranskaan) tai jotakin omavalintaista kaupunkia Ranskassa

Tehtävä 3, viikko 3: La culture et les manières françaises / Ranskalainen kulttuuri ja tavat
Tehtävän tavoite: ranskalaiseen elämään ja kulttuuriin perehtyminen

Tehtävä 4, viikko 4: Travailler en France / Työskentely Ranskassa
Tehtävän tavoite: tutustua ranskalaiseen työkulttuuriin

Tehtävä 5, viikko 5: Le vocabulaire du travail / Työsanasto
Tehtävän tavoite: oppia oman alan tärkeää sanastoa ranskaksi

Tehtävä 6, viikko 6: Le CV / CV
Tehtävän tavoite: ranskalaisen CV:n tekeminen ja itsensä markkinointi ranskalaisiin työpaikkoihin

Aikatauluehdotus sisällölle Ranskan kielen alkeet

Ensimmäinen tapaamiskerta (pakollinen)

Tällöin aloitetaan sekä oppisisällöt Ranskalainen kulttuuri että Ranskan kielen alkeet. Opiskelijat tutustuvat toisiinsa sekä opettajaan, työskentelytapoihin, aikatauluun ja tehtäviin töihin.

Tehtävä 1, viikko 1: Bonjour! Merci! Je m'appelle... / Päivää! Kiitos! Minun nimeni on...
Tehtävän tavoite: oppia tervehtimään, kohteliaisuussanastoa ja esittelemään itsensä

Tehtävä 2, viikko 2: Le journal alimentaire / Ruokapäiväkirja
Tehtävän tavoite: oppia viikonpäivät, vuorokaudenajat ja tärkeää ruokasanastoa

Tehtävä 3/viikko 3: Les numéros et l’heure / Numerot ja kellonajat
Tehtävän tavoite: oppia numerot ja ilmaisemaan kellonajat

Tehtävä 4/viikko 4: Des situations quotidiennes / Arkipäivän tilanteita
Tehtävän tavoite: selviytyä arkipäivän tilanteista ranskaksi kulttuurin vaatimalla tavalla

Tehtävä 5/viikko 5: La présentation vidéo / Itsensä esittelyvideo
Tehtävän tavoite: oppia kertomaan perusasiat itsestä ja kysymään yksinkertaisia kysymyksiä ystävältä (nimi, ikä, asuinpaikka, perhe ja harrastukset) ja lausumaan ranskaksi

Tehtävä 6/viikko 6: Les pronoms personnels et les verbes / Persoonapronominit sekä verbit
Tehtävän tavoite: oppia persoonapronominit ja verbien taivuttamista sekä lausuntaa

Aikatauluehdotus sisällölle Ranskalainen työkulttuuri

Tehtävä 1, viikko 1: Voilà ma ville de destination / Kohdekaupungin esittely
Tehtävän tavoite: Tutustua omaan uuteen kohdekaupunkiin ja esitellä sitä muille opiskelijoille nuoren omasta näkökulmasta

Tehtävä 2, viikko2: Ma vie à la française / Elämää ranskalaiseen tapaan
Tehtävän tavoite: esitellä itselle tärkeimpiä paikkoja uudessa kaupungissa ja oppia nimeämään ne ranskaksi

Tehtävä 3, viikko 3: Les actualités françaises / Ranskalaiset uutiset
Tehtävän tavoite: tutustua ranskalaisiin uutisiin ja näin myös ranskalaiseen yhteiskuntaan ja ajankohtaisiin asioihin

Tehtävä 4, viikko 4: Les différences culturelles au travail / Työkulttuurierot Ranskassa ja Suomessa
Tehtävän tavoite: Haastatella ranskalaisia ja ottaa selvää heidän suhtautumisestaan ranskalaiseen ja suomalaiseen työkulttuuriin

Tehtävä 5, viikko 5: Mon travail en France / Minun työskentelyni Ranskassa
Tehtävän tavoite: reflektoida omaa työssäoppimisjaksoa Ranskassa

Aikatauluehdotus sisällölle Ranskan kielen jatko-opinto

Tehtävä 1, viikko 1: Le forum de discussion / Keskustelufoorumi
Tehtävän tavoite: luoda opiskelijoiden välille alusta, jonka avulla he voivat esittää toisilleen pikaisesti vastaantulevia kysymyksiä mahdollisessa työssäoppimisessa, ja jonka avulla opiskelijat voivat helposti pitää toisiinsa yhteyttä ulkomaisessa ympäristössä

Tehtävä 2, viikko 2: La Finlande et les Finlandais / Suomi ja suomalaiset
Tehtävän tavoite: oppia kertomaan Suomesta ja suomalaisista

Tehtävä 3, viikko 3: C'est moi! / Tällainen olen!
Tehtävän tavoite: oppia kuvailemaan, eli käyttämään adjektiiveja

Tehtävä 4/viikko 4: Il fait quel temps? / Millainen sää on?
Tehtävän tavoite: oppia sääilmauksia ja kerrata viikonpäivät

Tehtävä 5/viikko 5: Les loisirs / Vapaa-aika
Tehtävän tavoite: oppia kertomaan omasta vapaa-ajasta ja vuodenajat

 

Päivitetty: 28.06.2016