Ohjeet verkko-opetukseen

Kulttuurin tuntemus, ranska » Ohjeet verkko-opetukseen

Lue ensin opiskelijoille tarkoitettu opiskeluprosessin kuvaus ja arviointi-osio. Kuten opiskelijoille annetuista ohjeista tulee esille, sisällöt on mahdollista aikatauluttaa ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Jos toiveena on suorittaa yksi sisältö esimerkiksi kuudessa viikossa, se tarkoittaa, että tehtäviä tulee suorittaa yksi viikossa. Jos sisällöt Ranskan kulttuuri ja Ranskan kielen alkeet halutaan suorittaa molemmat näiden kuuden viikon aikana, palautusaikataulu on tiukempi ja molemmista sisällöistä palautetaan viikottain yksi tehtävä. Järkevää on kuitenkin, että opettaja luo jonkinlaisen aikatauluehdotelman opiskelijoille ensimmäiseen tapaamiskertaan.  Opiskeluprosessissa on nähtävillä yleinen aikatauluehdotus jokaiselle sisällölle.

Sacré-Coeur

Useimpien tehtävien kohdalla on mainittu esimerkkisovelluksia, joiden avulla opiskelijat voivat mahdollisesti suorittaa tehtäviä. Opettaja sopii opiskelijoiden kanssa käytettävän keskustelualustan, jonka välityksellä hän ohjaa opiskelijoita. Alustoja voi olla useampiakin. Alussa voidaan sopia, palauttavatko opiskelijat työnsä niin, että vain opettaja näkee suoritukset vai niin, että jokainen opiskelija näkee palautetut työt, jolloin heillä on myös mahdollisuus kommentoida muiden tekemiä töitä. Jälkimmäinen palautustapa on monesti suositeltava, jotta opiskelijoiden välille syntyy vuorovaikutusta. On myös suositeltavaa, että opettaja avaa jokaista osatehtävää varten jonkinlaisen kysymyspalstan, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella tehtäviin liittyvistä ongelmista ja kysyä apua niiden tekemiseen niin ohjaavalta opettajalta kuin muilta opiskelijoilta. Opettajan tulee ilmoittaa opiskelijoille, milloin hän vastaa opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin.

Päivitetty: 28.06.2016