Exercice 5: Les loisirs

Kulttuurin tuntemus, ranska » Exercice 5: Les loisirs

Vapaa-aika

Tehtävän tavoite: oppia kertomaan omasta vapaa-ajasta ja vuodenajat

Tehtävä:

Tämä tehtävä tehdään pareittain tai pienessä ryhmässä. Tehkää video, jossa kyselette toistenne vapaa-ajan käytöstä eri vuodenaikoina. Valmis video palautetaan keskustelualustallemme ja jokainen käy kommentoimassa vähintään yhden muun parin/ryhmän tuotosta.

 

Tässä malli, miten voitte kysyä toisiltanne vapaa-ajastanne:

Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre en hiver/en été/en automne/ au printemps ?

= mitä teet vapaa-ajallasi talvella/kesällä/syksyllä/keväällä?

Hyvää vapaa-ajan sanastoa löydät Quizlet-sovelluksesta esimerkiksi seuraavilla hakusanoilla:

les loisirs, les sports, les sorties

Kannattaa käyttää myös Google Translate -kääntäjää apuna, jotta saatte verbit paremmin taivutettua oikeassa muodossa.

Päivitetty: 28.06.2016