Exercice 4: Les différences culturelles au travail

Kulttuurin tuntemus, ranska » Exercice 4: Les différences culturelles au travail

Työkulttuurierot Ranskassa ja Suomessa

Tehtävän tavoite:  haastatella muutamaa (kolmesta viiteen) ranskalaista ja ottaa selvää heidän suhtautumisestaan ranskalaiseen ja suomalaiseen työkulttuuriin

Tehtävä: 

Nyt kun olet jo hetken työskennellyt ranskalaisessa työpaikassa, olet varmasti kiinnittänyt huomiota ranskalaiseen työkulttuuriin ja huomannut joitakin eroja Suomen ja Ranskan välillä. Tässä tehtävässä haastattelet harjoittelupaikkasi työntekijöitä ja/tai ketä vain ranskalaisia. Tehtävän voi tehdä myös parin kanssa. Jos ranska ei vielä toimi haastattelukielenä, käytä ihmeessä englantia.

1) Tee haastattelupohja, johon listaat seikkoja, joiden olet huomannut olevan erilailla Suomessa ja Ranskassa. Esitä nämä huomiosi muutamalle ranskalaiselle ja ota ylös heidän reaktionsa ja mielipiteensä. Jos haastateltavat suostuvat, paras tapa hoitaa haastattelut on videointi. Muussa tapauksessa vastaukset kerätään esimerkiksi Word-dokumentille.

2) Analysoi saamiasi vastauksia. Palauta haastattelupohjasi ja haastattelutuloksesi tai videosi sovitulle oppimisalustalle. Käy myös kommentoimassa vähintään yhden muun opiskelijan tuotosta; kerro esimerkiksi, vastasivatko opiskelijatoverisi saamat tulokset omiasi.

Päivitetty: 28.06.2016