Exercice 2: La Finlande et les Finlandais

Kulttuurin tuntemus, ranska » Exercice 2: La Finlande et les Finlandais

Suomi ja suomalaiset

Tehtävän tavoite: oppia kertomaan Suomesta ja suomalaisista

Tehtävä:

Ranskalaiset ovat hyvin kiinnostuneita Suomesta ja suomalaisista, joten sinun tulee osata kertoa jotain kotimaastasi ranskaksi.

1) Tee yksin tai tehkää pareittain pieni esitelmä Suomesta. Esitelmässä täytyy olla mukana kuvaa ja ääntä. Voit siis tehdä pienen videon, tai käyttää esimerkiksi ”Explain everything” –mobiililaitesovellusta, jonka avulla saat esiteltyä kuvia videon muodossa, johon saat myös lisättyä ääntä.

2) Alapuolella on lueteltu esitelmään sopivia lauseenalkuja, jotka voit itse lopettaa sopivalla tavalla. Voit myös lisätä muuta Suomi-tietoutta esitelmääsi. Löytääksesi Suomeen liittyvää sanastoa, voit käyttää apunasi Google Translate -kääntäjää tai Quizlet-sovellusta, josta Suomi-aiheista sanastoa löytyy helposti hakusanalla ”La Finlande”. Muista, että Quizlet-sovelluksen avulla voit myös harjoitella sanojen ääntämistä.

3) Palauta esitelmäsi alussa sovittuun paikkaan, jossa jokainen käy kommentoimassa jonkun toisen opiskelijan tuotosta.

Sopivia lauseenalkuja tehtävään:

  • La Finlande se trouve… (Suomi sijaitsee…)
  • Les couleurs du drapeau finlandais sont… (Suomenlipun värit ovat…)
  • La Finlande est connue pour… (Suomi on tunnettu…)
  • La superficie de la Finlande est… (Suomen pinta-ala on…)
  • La capitale de la Finlande est… (Suomen pääkaupunki on…)
  • En Finlande, il y a … (Suomessa on…)
  • L’animal national de la Finlande est… (Suomen kansalliseläin on…)
  • Les Finlandais sont… (Suomalaiset ovat…)
  • Les sports les plus pratiqués sont… (Harrastetuimmat urheilulajit ovat…)
  • etc…

Päivitetty: 28.06.2016