Exercice 1 : Le forum de discussion

Kulttuurin tuntemus, ranska » Exercice 1 : Le forum de discussion

Keskustelufoorumi

Tehtävän tavoite: luoda opiskelijoiden välille alusta, jonka avulla he voivat esittää toisilleen pikaisesti vastaantulevia kysymyksiä mahdollisessa työssäoppimisessa, ja jonka avulla opiskelijat voivat helposti pitää toisiinsa yhteyttä ulkomaisessa ympäristössä

Opiskelijat, jotka suorittavat työssäoppimisjaksoaan Ranskassa, törmäävät todennäköisesti päivittäin sellaisiin sanoihin tai lauseisiin, joita he eivät ymmärrä. Siksi otammekin käyttöön ”keskustelufoorumin”, jonka välityksellä opiskelijat voivat kysyä heitä mietityttäviä kysymyksiä, joihin muut opiskelijat sekä opettaja voivat vastata. Kysymysten ja keskustelujen ei tarvitse välttämättä suoranaisesti liittyä kieleen, vaan ne voivat koskea yhtä hyvin esimerkiksi jotain käytännön ongelmaa, tai opiskelija voi halutessaan jakaa muille jonkin hyvän vinkin tai valokuvan reissultaan.  Tämä keskustelufoorumi on tarkoitettu aiheille, joihin ei ole välttämätöntä vastata pikaisesti. Lisäksi avaamme heti kurssien alussa yhteisen WhatsApp-ryhmän, jonne opiskelijat voivat lähettää kiireellisempiä kysymyksiä. Vaikka tämä keskustelufoorumi on nimetty kurssin ensimmäiseksi tehtäväksi, opiskelijat saavat esittää mietteitään ja ajatuksiaan koko opiskelun ajan. Näin heillä on aina saatavilla vertaistukea ulkomaan työssäoppimiseensa.

Päivitetty: 28.06.2016