Kulttuurin tuntemus, ranska

Tervetuloa Varian ranskan kielen ja kulttuurintuntemuksen verkko-oppimisympäristöön!

Tässä verkkototeutuksessa on mahdollista opiskella yhteensä neljä ranskan sisältöä. Sisällöt ovat ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, joiden on tarkoitus suorittaa työssäoppimisjakso Ranskassa. Monipuolisten tehtävien avulla pääset tutustumaan itse Ranskaan, ranskalaiseen kulttuuriin, työkulttuuriin, tärkeään sanastoon sekä rakenteisiin, mikä helpottaa työssäoppimisjakson aloitusta ja työnteon sujuvuutta ulkomaalaisessa ympäristössä.

Suurin osa sisällöistä (poislukien Ranskalainen työkulttuuri) soveltuu hyvin myös opiskelijoille, jotka eivät ole lähdössä työssäoppimiseen Ranskaan, mutta ovat kiinnostuneita ja motivoituneita oppimaan ranskan kieltä ja kulttuuria. Jos olet lähdössä työssäoppimiseen Ranskaan, hyödyt parhaiten sisällöistä niin, että suoritat niistä kaksi ensimmäistä ennen Ranskaan lähtemistä ja kaksi jälkimmäistä työssäoppimisen aikana Ranskasta käsin.

Seuraavassa lyhyt kuvaus VerkkoVarian ranskan sisällöistä:

 

 

Ranskalainen kulttuuri (1-2 osp)

Opiskelija tutustuu alkujaksossa yleisesti Ranskaan, kohdekaupunkiinsa ja maan kulttuuriin sekä tapoihin. Loppujaksossa opiskelija tutustuu siihen, minkälaista työskentely on Ranskassa ja tavoitteena on, että hän oppii työssään tarvittavaa sanastoa ja markkinoimaan itseään työmarkkinoilla.

Ranskalainen kulttuuri ja Ranskan kielen alkeet on hyvä opiskella samanaikaisesti, koska niiden sisällöt tukevat toisiaan.

Ranskan kielen alkeet (1 osp)

Opiskelija harjoittelee perussanastoa, rakenteita ja lausumista. Tavoitteena on oppia selviytymään ranskaksi yksinkertaisista kommunikaatiotilanteista. Opittavia asioita ovat mm. tervehtiminen, itsensä esittely, Ranskassa hyvin tärkeäksi nouseva kohteliaisuussanasto, viikonpäivät, vuorokaudenajat, numerot, kellonajat ja ruokasanasto. Tärkeänä tavoitteena on, että opiskelija oppii, miten hän selviää erilaisissa palvelutilanteissa ja työtilanteissa. Verkkototeutuksessa opetellaan myös tärkeitä perusverbejä ja persoonapronomineja.

Ranksalainen kulttuuri ja Ranskan kielen alkeet on hyvä opiskella samanaikaisesti, koska niiden sisällöt tukevat toisiaan.

Ranskalainen työkulttuuri (1-2 osp)

Tämä verkkototeutus on tarkoitettu niille, jotka suorittavat työssäoppimisjakson Ranskassa. Yhtenä päätavoitteena on, että opiskelijat saavat tukea uudessa työympäristössään ja vertaisapua kysymyksiin, joita heillä nousee työssäoppimisen aikana. Opiskelija tutustuu ranskalaiseen työkulttuuriin ja samalla syventää tietämystään suomalaisten ja ranskalaisten kulttuuripiirteiden eroista. Työkulttuurin tuntemus ei ole kuitenkaan ainoa tavoite, vaan tarkoituksena on, että opiskelijat jakavat kokemuksiaan kaikesta, mitä kokevat kohdemaassa. Opiskelijoiden kokemuksia voidaan käyttää myös jatkossa hyödyksi, kun seuraavien vuosien opiskelijat miettivät työssäoppimisjakson suorittamista ulkomailla.

Ranska 4: Ranskan kielen jatko-opinto (1 osp)

Opiskelija syventyy ranskan kielen sanastoon ja rakenteisiin. Opiskelija oppii esittelemään Suomea ja suomalaisia, kertomaan säästä, vapaa-ajastaan ja itsestään laajemmin. Tässä verkkototeutuksessa opiskelijoiden vertaistuki nousee myös tärkeään rooliin: opiskelijat, jotka suorittavat tehtävät työssäoppimisjakson aikana, törmäävät helposti Ranskassa ollessaan sellaisiin sanoihin ja rakenteisiin, joita on vaikea ymmärtää, ja niitä pohditaan yhteisvoimin -  käytössä onkin niin sanottu keskustelufoorumi, jolla opiskelijat saavat esittää kysymyksensä muille ja niihin yritetään löytää yhdessä vastauksia.

Päivitetty: 28.06.2016 - 09:11