Ohjeet verkko-opetukseen

Tunnista taitosi » Ohjeet verkko-opetukseen

Tunnista taitosi -tehtävän tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämän, miten ammattitaitovaatimukset toteutuvat omassa työssäoppimispaikassa. Tehtävän tavoitteena on auttaa opiskelijaa ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden suunnitelman tekemisessä ja ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden itsearvioinnissa. Tehtävän kautta opiskelija oppii tarkastelemaan työtehtäviä teorian kautta ja näkemään työtehtävien yhteyden ammattitaitovaatimusten arvioinnin kohteisiin ja tunnistamaan omat taitonsa.

INFO

Ennen työssoppimisjakson alkua pidettävässä työssäoppimisinfossa käydään läpi tulevan työssäoppimisen käytännön asiat ja annetaan ohjeet Tunnista taitosi -tehtävään. Yleisiä ohjeita työssäoppimisesta opiskelijalle löydät Verkkovariasta.

Tunnista taitosi -tehtävän ohjeistusta varten löydät Fronterista esimerkkejä tehtävän toteutuksesta sosiaali- ja terveysalla. (Fronter- Soster-opettajahuone -  Arkisto - Tunnista taitosi_kuvia ja esimerkkejä. )

Tehtävän tekemistä on hyvä harjoitella infon yhteydessä. Varaa työssäoppimisen infoon tällöin 4 tuntia aikaa. Tunnista taitosi- tehtävän alustana voi käyttää esimerkiksi Padletia, blogia, Hangoutsia, Google Drivea tai muuta mobiilisovellusta. Infon yhteydessä on varmistettava, että opiskelijoilla on mahdollisesti tarvittavat tunnukset käytettävään sovellukseen ja taidot sen hyödyntämiseen. Infossa tulee käydä läpi myös valokuvien/videoiden kuvaamiseen/käyttämiseen liittyvät lupa-asiat.

Huom! Vantaan vanhus- ja vammaistyön paikoissa vaaditaan kuvaamiseen joka kerta erillinen lupa-anomusprosessi, johon Oppimobiili-projektissa ei sen ajankäytöllisistä syistä ryhdytty.

Jaa opiskelijat Tunnista taitosi -tehtävää varten pienryhmiin. Pienryhmän ihanteellinen koko on 3 henkilöä ja ryhmään kannattaa koota samantyyppisissä työsäoppimispaikoissa olevia opiskelijoita. Pienryhmän on tarkoitus löytää työtilanteista arvioinninkohteisiin kuuluvia asioita. Pienryhmät kommentoivat/täydentävät toistensa tehtäviä tai tekevät yhdessä kuvauksen useammasta työtilanteesta.

Jos hyödynnät työssäoppimisen ohjauksessa muutenkin mobiilisovelluksia, kuten WhatsApp tai Hangouts, kannattaa jo infossa luoda tarvittavat tunnukset ja koota ryhmät sekä sopia yhteisistä pelisäännöistä. Oman ryhmän voi luoda myös työpaikkaohjaajille.

TUNNISTA TAITOSI -TEHTÄVÄ

Työssäoppimisen aikana opiskelijat tekevät kuvauksen jostakin työtehtävästään ja liittävät siihen ammattitaitovaatimusten arviointikriteereitä. Kuvaaminen tehdään Padletiin tai muuhun valittuun mobiilisovellukseen. Kuvaus voi olla kirjallinen, video, valokuva, äänitiedosto, piirros tai sarjakuva.

Opettaja tarkistaa tehtävistä, että niissä on kuvattu olennaisia ammattitaitovaatimusten arviointikriteereitä monipuolisesti ja perustellen. Opettaja myös tarvittaessa täydentää niitä.

Opettaja myös ohjaa pienryhmien toimintaa.

YHTEYDENPITO

Työssäoppimista ohjaava opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan työssäoppimisjakson aikana tarpeen mukaan. Yhteydenpito voi tapahtua työpaikkakäynteinä ja/tai mobiilisovellutusten avulla esimerkiksi videopuheluina ja chattiohjelmilla.

Oppimobiili-hankeen aikana kokeiltiin Hangoutsia ja WhatsAppia ohjauksen tukena. Kokemusten mukaan näissä syntyi tarpeellista keskustelua työssäoppimisen käyntäntöihin liittyen esimerkiksi työajoista. Näiden välityksellä sovittiin myös tapaamisista. Hangouts-sovelluksen kautta käytettiin myös videopuheluita. Keskusteluissa opiskelijat jakoivat kokemuksiaan ja tukivat toisiaan tehtävien tekemisessä ja näyttösuunnitelmien kirjoittamisessa. Mobiilisovellus oli nopea ja luonteva tapa pitää yhteyttä opiskelijoihin ja mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin pytsyi tarttumaan nopeasti. Viikoittaiset opettajan antamat keskusteluteemat ohjaavat keskustelua olennaisiin asioihin.

Työpaikkaohjaajat eivät olleet mukana näissä ryhmissä ja jatkossa olis hyvä saada heidät aktiivisemmin mukaan. Jatkossa voisi myös työaikaseurantaa tehdä mobiilisovellusten kautta.

Päivitetty: 24.07.2016