Käyttöehdot

Tunnista taitosi » Käyttöehdot

Tekijät:

Maija Knutti: maija.knutti@eduvantaa.fi
Kristiina Holm: kristiina.holm@eduvantaa.fi

Ota yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan, mikäli tekijät eivät ole tavoitettavissa.

Tuottaja:

Vantaan ammattiopisto Varia, Oppimobiili- hanke 2014 – 2016

KÄYTTÖEHDOT:

Tämä on Vantaan ammattiopisto Varian tuottama maksuttomasti suoritettava Työssäoppimisjakso -verkkototeutus. Verkkototeutus pitää sisällään oppisisältöä, oppimisen ohjausta, oppimisaihioita sekä yhteisöllistä työskentelyä valitulla oppimisalustalla. Se on tarkoitettu opetuskäyttöön tai henkilökohtaiseen käyttöön sekä opettajille, että opiskelijoille. Verkkototeutus on tehty Vantaan ammattiopiston Varian OPPImobiili –hankkeessa, joka kuuluu  Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämisen ja työn ja koulutuksen joustavan yhdistämisen toimenpideohjelmaan. Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen toimenpideohjelma (2014 – 2016) on osa nuorisotakuuta.

Tämän verkkototeutuksen tekijänoikeuksien haltija, on luovuttanut verkkototeutuksen oppisisällöt vapaasti käytettäväksi CC-BY-SA –lisenssillä, joka tarkoittaa että voit vapaasti:

Jakaa ja kopioida aineistoa ja levittää sitä edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Muunnella, remiksata ja muokata aineistoa sekä luoda sen pohjalta uusia aineistoja missä tahansa tarkoituksessa, myös kaupallisesti.

Lisenssinantaja ei voi peruuttaa näitä oikeuksia niin kauan kuin noudatat lisenssin ehtoja.

Sinun on mainittava lähde asianmukaisesti, tarjottava linkki lisenssiin sekä merkittävä, mikäli olet tehnyt muutoksia.Voit tehdä yllä olevan millä tahansa kohtuullisella tavalla, mutta et siten, että annat ymmärtää lisenssinantajan suosittelevan sinua tai teoksen käyttöäsi. Jos muokkaat aineistoa, taikka luot sen pohjalta uusia aineistoja, sinun on jaettava tuotoksesi samalla lisenssillä kuin alkuperäistä aineistoa.

Aiheesta lisää sivulla https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/fi/

Päivitetty: 24.07.2016