Tehtävä 4

Matkailu ja monikulttuurisuus » Tehtävä 4

Kokonaisuuden laatiminen - yhteisen lopputuotoksen kokoaminen ja arviointi

Kootkaa tuotoksistanne yksi yhteinen eheä kokonaisuus (esimerkiksi diaesitys, aiheeseen liittyvä peli, havaintopäiväkirja, blogi, video – tai vaikka näiden yhdistelmä). Lisätkää OneDrive-työkirjaanne tieto siitä, missä lopullinen kokonaisuutenne on saatavilla, jotta verkkototeutuksen ohjaaja voi käydä tutustumassa lopulliseen tuotokseenne. Lopulliset tuotokset tullaan esittelemään yhteisesti kontaktiopetuksessa opintojen päättyessä ja niitä voidaan hyödyntää jatkossa muissa (matkailualan) opinnoissa. 

done

Kuva: Altman Gerd (pixabay.com, lupa vapaaseen kaupalliseen käyttöön) 

Täyttäkää työkirjanne arviointiosuus, jossa arvioitte muun muassa onnistumista tehtävässänne, verkkotyöskentelyyn liittyviä etuja sekä haasteita sekä verkkosivujen ohjeistuksen sekä toteutuksen aikana saadun ohjauksen onnistumista.

Kun lopputuotos on kasattu suunnitelmien sekä ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti (aikaa tehtävän neljä loppuun saattamiseksi esimerkiksi kaksi kalenteriviikkoa) kommentoi verkkototeutuksen ohjaaja lopullista tuotostanne sekä antaa tarvittaessa kehitysideoita. Ohjaajan näyttäessä ”vihreää valoa”, voitte kiittää itseänne hienosti suoritetusta kansainvälisyys ja monikulttuurisuus opintojaksosta!

Päivitetty: 01.04.2016