Opiskelijalle

Matkailu ja monikulttuurisuus » Opiskelijalle

Näiden opintojen aikana tulet erilaisia lähestymistapoja hyödyntäen perehtymään muun muassa kulttuuritietouteen, kansainvälisyyteen sekä monikulttuurisuuteen. Tavoitteena on, että edellä mainittuja aiheita tarkastellaan (matkailu)elinkeinon näkökulmasta työelämälähtöisesti, joten opinnot soveltuvat erinomaisesti toteutettavaksi työssäoppimisen yhteydessä. Opintojen laajuus on kolme osaamispistettä ja ne toteutetaan pääosin verkkototeutuksena. Opintoihin sisältyy kaksi lähikontaktikertaa, joista toinen on ennen verkkototeutuksen alkua ja toinen opintojen päättyessä. Tarvittaessa lähikontaktikertoja voidaan toteuttaa myös opintojen etenemisen aikana.

Luethan huolella opiskelijan opiskeluprosessiin kirjatut ohjeet ennen opintojen aloittamista.

 flags

Kuva: Altman Gerd (pixabay.com, lupa vapaaseen kaupalliseen käyttöön) 

Päivitetty: 23.10.2015