Matkailu ja monikulttuurisuus

Tässä kokonaisuudessa käsitellään monikulttuurista ja kansainvälistä (matkailu)elinkeinon toimintaympäristöä erilaisista näkökulmista. Aiheisiin perehdytään opiskelijoiden omien mielenkiinnon kohteiden sekä opiskelijoiden itsensä määrittelemien lähestymistapojen mukaisesti.

Kokonaisuus soveltuu toteutettavaksi osana kulttuuri- ja kansainvälisyyskasvatuksen opintoja. Opintojen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden kulttuuritietoutta, sisäistää kultturien ja kansainvälisyyden merkityksen alati muuttuvassa maailmassa ja erilaisissa (matkailuelinkeinon/edustamasi elinkeinon) työympäristöissä, sekä ohjata opiskelijoita verkkotyöskentelyyn monimuotoisia menetelmiä hyödyntäen.

Verkkototeutus sisältää kaksi lähikontaktikertaa, joista toinen on ennen sen alkua ja toinen verkkototeutuksen päättyessä. Lähikontaktikertoja voi toteuttaa tarvittaessa myös esimerkiksi kokonaisuuden puolivälissä. Verkko-ohjauksen etenemisen tukena on käytettävissä työkirja, joka ohjaa sekä opiskelijan että ohjaajan toimintaa koko kokonaisuuden ajan.

Päivitetty: 16.06.2016 - 13:28