Auton alla suoritettavat huoltotehtävät

Määräaikaishuolto » Auton alla suoritettavat huoltotehtävät

Moottoriöljyn vaihto

Moottoriöljyn vaihto kuuluu lähes aina määräaikaishuollon ohjelmaan. Öljyn vaihtoväli on automerkistä riippuen joko kiinteästi ajomäärään ja aikaan sidottu tai ajo-olosuhteisiin mukautuva.

Kirjoita blogiin kuvaus moottoriöljyn vaihdon suorittamisesta. Kiinnitä huomiota suodattimen oikeaan kiristykseen. Kirjoita myös millaista moottoriöljyä käytettiin kyseisesä autossa ja mitkä seikat siihen vaikuttivat. Öljyn laatuvaatimuksiin vaikuttavat muun muassa pumppusuutintekniikka, hiukkassuodattimet ja jopa auton merkki.

Jarrujärjestelmä

Vaihteistoöljyn tarkastus

Tässä tehtävässä opitaan vaihteistoöljyjen tarkastus ja lisäys. Joissakin huolto-ohjelmissa tarkastetaan vain mahdolliset vuodot. Vuotojen esiintyessä on aina syytä tarkistaa myös öljymäärä. Vaihteiston rakenteet ovat erilaisia ja öljymäärän tarkistus poikkeaa melko paljon eri automalleissa. Lisättäessä tai vaihdettaessa on käytettävä valmistajan ohjeen mukaista öljyä, jonka määrittämiseen on eri vaihtoehtoja. Esimerkiksi automaatti- ja manuaalivaihteistoöljyn tarkastukset poikkeavat hyvin paljon toisistaan.

Tutki kohteena olevasta autosta vaihteistoöljyn tarkastus- ja tyhjennystulpat. Lisää kuva blogiin. Lisää kuvatekstiin myös tulppien kiristysmomentit.

Kirjota blogiin mitä öljyä kyseisessä autossa tulee käyttää. Voit myös hakea Internetistä tietoa hakusanalla "voiteluainesuositukset".

Renkaat

Renkaiden tarkastuksessa tärkeimmät seikat ovat kulutuspinta ja ilmanpaine. Lisäksi renkaassa on monta muuta elementtiä, jotka asentajan tulee tietää.

Kirjoita blogiin kuvaus renkaiden tyypistä ja niiden kunnosta. Tulkitse erilaisia rengasmerkintöjä, kuten renkaan ikä, tyyppi yms. Tietoa voit hakea hakusanalla: "rengasmerkinnät" tai englanniksi "tyre code". Mittaa renkaiden kulutuspinta ja kirjoita arviosi niiden kunnosta. Kuvien avulla saat blogitekstistä havainnollisemman. 

Päivitetty: 16.06.2016