Arviointi

Määräaikaishuolto » Arviointi

Määräaikaishuollon ammattitaitovaatimuksia on kuvattu Auton tai moottoripyörän huoltaminen -tutkinnon osassa seuraavasti:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon
  • tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan huolto-ohjelman mukaan
  • tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee rengasmääräykset
  • käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön
  • käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja
  • käyttää auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla
  • edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta.

Auton tai moottoripyörän huoltamisen opetussuunnitelma (osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi) löytyy autoalan perustutkinnon auton tai moottoripyörän huoltamisen tutkinnon osasta: Opintopolku, ePerusteet: Auton tai moottooripyörän huoltaminen.

Päivitetty: 16.06.2016