TEEMA 9: TUNNISTA VÄRIKÄSITTELYTUOTTEIDEN ALTISTAVAT AINESOSAT

VÄRIKÄSITTELYPALVELUJEN TURVALLINEN TUOTTAMINEN » TEEMA 9: TUNNISTA VÄRIKÄSITTELYTUOTTEIDEN ALTISTAVAT AINESOSAT

AMMATTITAITOVAATIMUS 

  • Ymmärtää allergia käsitteen ja tunnistaa värikäsittelytuotteiden altistavat aineosat.

OPISKELIJA:

  • osaat hakea tietoa hiusten värikäsittelyissä käytettävistä aineosista/incisiällöistä.
  • tunnistat värikäsittelytuotteiden altistavat aineosat 

TEHTÄVÄT:

  1. Tutustu netissä oleviin luotettaviin tietolähteisiin joista löytyy tietoa hiusalan värikäsittelytuotteiden altisteista.
  2. Valitkaa kolmen eri maahantuojan sarjasta;  hapetevärituote,suoravärituote ja värinpoistotuote.
  3. Tutustukaa tuotteiden incisisältöön.Etsikää tuotteessa olevat mahdolliset altistavat aineosat.
  4. Lähettäkää tietonne oppimisalustaan  ja mainitkaa:
  • mikä tuote on kyseessä, lähettäkää myös kuva tuotteesta
  • mistä sarjasta / maahantuoja
  • tuotteen sisältämät altistavat ainesosat

Tietoa incihakuun voit löytää:

Incihaku

Hiusvärit ja parafenyleenidiamiiniallergia, Helsingin Allergia ja Astmayhdistys 

Teemaa työstetään pienryhmässä ja tietoa tuotetaan blogiin tiivistetyssä muodossa.

Muista mainita käyttämäsi lähteet. 

Teemaa 9 työstävä ryhmä kommentoi teemaa 7 työstävän ryhmän työtä.

 

incihaku

Päivitetty: 16.06.2016