TEEMA 8: TEKNOKEMIAN YHDISTYS

VÄRIKÄSITTELYPALVELUJEN TURVALLINEN TUOTTAMINEN » TEEMA 8: TEKNOKEMIAN YHDISTYS

AMMATTITAITOVAATIMUS 

  • Opiskelija havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä.

OPISKELIJA

  • osaat soveltaa kuluttajaturvallisuuslakia värjäyskäsittelypalveluissa
  • osaat kertoa ennakkoon asiakkaalle palveluun liittyvistä riskeistä ja varmistaa, että hän on ne ymmärtänyt

TEHTÄVÄT

  1. Käy tutustumassa teknokemian oppaaseen "TÄTÄ TUOTETTA EI OLE TARKOITETTU ALLE 16-VUOTIAILLE"
  2. Mistä opas varoittaa ?
  3. Keskustele tuntevatko työelämän edustajat kyseistä suositusta?
  4. Miten yrityksessä toimitaan asiassa? Onko yrityksessä yhteiset pelinsäännöt vai noudattaako jokainen yrittäjä/työntekijä suositusta omalla tavallaan?
  5. Onko asia tullut koskaan palvelutilanteissa ajankohtaiseksi? Miten silloin on toimittu? Miten suosituksen mukaista asiakasturvallisuutta edistävää toimintaa voitaisiin kehittää työpaikoilla?

Pienryhmä kommentoi teemaa 6 työstävän ryhmän tuottamaa tietoa.

 

ei alle 16v
http://www.teknokemia.fi/document/1/123/123c4f1/TY_suositus_Hiusvareja_ei_ole_tarkoitettu_alle_16_vuotiaille.pdf

Päivitetty: 16.06.2016