OPISKELUPROSESSI

VÄRIKÄSITTELYPALVELUJEN TURVALLINEN TUOTTAMINEN » OPISKELUPROSESSI

TERVETULOA MUKAAN

1. Opinnot suoritetaan verkko-opiskeluna lukuunottamatta opintojen alussa olevaa kontaktitapaamista, jolloin tapaat ryhmäsi ja opettajasi sekä tutustut kurssin työtapoihin ja tehtäväteemoihin. Ensimmäinen kontaktitapaaminen on  siis erittäin tärkeää.

2. Tehtävät löydät teematehtävistä 1-10.

Osa teemojen tehtävistä suoritetaan yksilötyönä ja osa kahden tai kolmen hengen ryhmissä. Etenet teematehtävien ohjeiden mukaisesti.

Käytä teematehtäviin vain vastuullisia lähteitä.

Teematehtäviin tarvitset myös työssäoppimisen ohjaajaa ja mahdollisuuksiesi mukaan myös muita hiusalan ammattilaisia.

Teematehtävät 6-10 ovat pienryhmässä suoritettavia opintoja. Pienryhmät muodostetaan ensimmäisellä kontaktitapaamisella. Pienryhmät työstävät yhdessä materiaalia valitsemastaan teemasta opettajan valitsemalle vuorovaikutteiselle oppimisalustalle.

Pienryhmätehtävissä sinun odotetaan osallistuvan aktiivisesti niin tiedon työstämiseen kuin keskusteluihinkin. 

Teematehtävät 1-5 suoritetaan yksilötyönä.

Tutustu teemojen sisältöihin ja tehtäväantoon. Hae verkosta tietoa. Tuotat tietoa oppimisalustalle muiden kommentoitavaksi ja tiedoksi.

3. Verkko-opintojen suorittamiseen tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on Internet-yhteys.

Verkkototeutus löytyy internetistä Verkkovarian sivuilta (katso QR-koodi). QR-koodin avaamiseen tarvitset QR-koodilukijan (ilmainen). Tai voit mennä sivustoon http://verkkovaria.fi/kulttuuri/varikasittelyt/

Huomaa, että Verkkovariaan ei tuoteta materiaalia vaan se toimii ohjausalustana.

4. Verkkovariaan ei tuoteta tietoa. Opettaja ohjaa opintojasi valitsemallaan oppimisalustalla, jonne teemojen tuottama tieto työstetään yksin ja yhdessä.

Pääset tutustumaan opintojen tutkinnonosaan ja arviointiin siirtymällä Arviointi-sivulle.

 

 

 

_OGO5604

 

 

 

 

 

 

 

pienryhmätehtävät

 

Pienryhmätyöskentelyä Variassa

 

 

yksilötehtävät

 

 

 

qr-KOODI OPISKELIJALLE SIVUSTON OSOITTEESEEN
QR-koodi Verkkovariaan

Päivitetty: 16.06.2016