Arviointi

Ruotsia ammattiin netissä » Arviointi

Ruotsin opinnot (1 osp, toinen kotimainen kieli) kuuluvat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osaan.

Osaamistavoitteet (OPS 2015), opiskelija:

  • osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
  • ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa.

Osaamistavoitteet ja arvioinnin kriteerit löytyvät Opintopolusta: ePerusteet: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, toinen kotimainen kieli.

Onko tavoitteesi arvosana 1 vai 3? Lue tästä miten arvosanasi muodostuu.

Verkkototeutuksen laajuus on 1 osp ja se arvioidaan asteikolla 1-3. Opiskelija tekee tehtävät ja tutustuu annettuun materiaaliin sekä osallistuu jakson aikana opettajan ilmoittamiin kokeisiin ja tekee itsearviointia.

Verkkotyöskentelyn aikana opettaja seuraa opiskelijoiden etenemistä sovitulla oppimisalustalle, esimerkiksi Wikispacessa ja Fronterissa, ja vastaa kysymyksiin ja on tavoitettavissa verkossa aina sovittuna aikana (esim. ti klo 8-10).

Opettaja arvioi oppilaan suorituksia ja työskentelyä palautettujen tehtävien perusteella. Osa arvosanasta määräytyy loppukokeesta.

Päivitetty: 05.07.2016