Arviointi

Tunnista taitosi » Arviointi

Tunnista taitosi- tehtävä on osa ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden suunnitelmaa. Tehtävästä ei saa erikseen osaamispisteitä vaan se tukee suunnitelman tekemistä.

Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen perusteet, osaamistavoitteet ja arvioinnin kriteerit, löytyvät Opintopolusta: ePerusteet: ammatillinen peruskoulutus.

Päivitetty: 05.04.2016