Tasauspyörästö

Tasauspyörästö on autoissa ja muissa pyörillä liikkuvissa laitteissa voimansiirron osa jonka tehtävänä on antaa yhtä paljon vääntöä kummallekin vetävälle pyörälle, vaikka ne pyörisivätkin eri nopeudella.
Tasauspyörästöä tarvitaan siksi, että laitteen samalla akselilla oleva pyörät pyörivät kaarteessa eri nopeudella.
Tasauspyörästön toiminta silloin, kun molemmat akselit pyörivät samalla nopeudella http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Differential_free.png

Toiminta
Tasauspyörästö toimii siten, että molemmilla pyörillä on oma akselinsa, joiden sisemmät päät menevät pienten kartiopyörien kanssa hammaskosketuksessa olevien suurempien kartiopyörien sisään.
Suoraan ajattaessa molemmat pyörät pyörivät samalla nopeudella, jollain pienet kartioyörät eivät pyöri akselillaan, vaan muodostavat ikään kuin kiinteän yhteyden akselien välille.
Kaarrettaessa sisäkaarteen puoleisella pyörällä on lyhyempi matka kuljettavanaan kuin ulkokaarteen pyörällä, josta seuraa pyörimisnopeusero pyörien välille. Tällöin pienet kartiopyörät joutuvat pyörimään ja koska ne ovat hammaskosketuksessa kumpaisenkin akselin päissä olevien suurempien kartiopyörien kanssa, pyörittävät ne ulkokaarteen puolesta pyörää nopeammin.

Ominaisuuksia
Tavanomaisen tasauspyörästön heikkoutena on se, että jos toinen pyörä on liukkaalla ja toinen pitävällä pinnalla, niin vain liukkaalla oleva pyörä pyörii ja laite jää sutimaan paikalleen.
Laitteissa, joissa tällainen ominaisuus häiritsee liikaa, kuten maastoautoissa, työkoneissa ja kilpa-autoissa, käytetään tasauspyörästön lukkoa.

Tasauspyörästön lukko on tasauspyörästön yhteyteen toteutettu mekanismi, jolla vetävien renkaiden pyörimisnopeus saadaan lukittua keskenään samaksi.
Kitkalukko on toiminnaltaan tasauspyörästön lukon kaltainen mekanismi, joka tasaa automaattisesti vetävien renkaiden pyörimisnopeuseroa sen kasvaessa tarpeeksi suureksi.

Kuorma-autot käyttävät tasauspyörästön lukkoa helpottamaan jyrkkien ylämäkien nousua. Jos vain toinen puoli ajoradasta on hiekoitettu, jäänpuoleiset pyörät sutivat tyhjää, eikä kuorma-auto liiku. Jäänpuoleiset pyörät pyörivät, koska tasauspyörästö siirtää moottorin tehon niille pyörille, joilla on pienempi pyörintävastus. Tasauspyörästön lukko kytkee vedon sekä hiekalla että jäällä olevaan pyörään, jolloin moottorin teho jakautuu tasan pyörien välillä, ja kuorma-auton on näin mahdollista päästä jälleen liikkelle ja mäki ylös.

Lähteet ja lisää tietoa:
Tasauspyörästön toiminta silloin, kun toinen akseli on lukittu tai pyörii eri nopeudella http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Differential_locked.png
Video tasauspyörästön toiminnasta http://www.wimp.com/differentialgear/
Wikilinkit
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tasauspy%C3%B6r%C3%A4st%C3%B6
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tasauspy%C3%B6r%C3%A4st%C3%B6n_lukko
http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_(mechanical_device)