Ohjeita verkko-opetukseen

VÄRIKÄSITTELYPALVELUJEN TURVALLINEN TUOTTAMINEN » Ohjeita verkko-opetukseen

VÄRJÄYSKÄSITTELYT 35 OSP

Värjäyskäsittelyt tutkinnon osan laajuus on 35 osaamispistettä.

VÄRJÄYSKÄSITTELYPALVELUJEN TURVALLINEN TUOTTAMINEN opinnoista saa hyväksytystä tutkinnon osan sisällöstä merkinnän S (suoritettu).

TYÖSKENTELYTAPA

Työskentelytapana on pääsääntöisesti verkkototeutukseen osallistuminen, joka sisältää itsenäistä opiskelua ja ryhmässä työskentelyä.

Yhteistoiminnallisella opiskelulla on suuri rooli opinnoissa. Yhdessä rakennetaan tietopohjaa ja opinnot vaativat valmistuakseen jokaisen opiskelijan osallistumista. Teemat rakentuvat lopulta yhteen ja muodostavat kaikkien käyttöön sopivan oppimisympäristön, jota voi myös myöhemmin päivittää. 

Suosittelen päättämään ensimmäisellä tapaamisella yhdessä pelisäännöt yhteistoiminnallisesta tavasta toimia.

Lue ja tutustu opiskelijoille tehtyyn ETUSIVU - OPISKELUPROSESSI - ARVIOINTI ohjaukseen.

Opinnot voi suorittaa yksin, mutta oppimisprosessille olisi parempi yhdessä oppiminen.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työssäoppimisjaksolle. Opintoja on mahdollista jaksottaa ryhmän työssäoppimisjakson pituuden mukaisesti.

Jos tavoitteena on suorittaa opinnot esimerkiksi kahdeksassa viikossa, on suoritettava vähintään 1-2 tehtävää viikossa.

Opinnot on jaettu teemoihin joista teemat 1-5 ovat yksilötehtäviä ja teemat 6-10 ovat pienryhmätehtäviä.

Yksilötehtävät opiskelija voi tehdä ja palauttaa  missä järjestyksessä haluaa.

Pienryhmätehtävät sovitaan yhdessä pienryhmissä ja tietoa tuotetaan yhdessä. Jokainen osallistuu tiedon tuottamiseen yhdessä kirjoittaen verkossa. Vastuu on siis jaettu. Suosittelen että keskustelette kommentoinnin laadusta ja tavoitteista.

Opinnot voi suorittaa täysin verkossa, mutta suosittelen että opinnot aloitetaan ja lopetetaan yhdessä kontaktitapaamisella. Järkevää on luoda myös  aikatauluehdotelma opinnoille, jotta kaikki suoriutuisivat opinnoista laadukkaalla tavalla.

Tarpeen mukaan kontaktitapaamisia voi opettaja  järjestää myös vain osalle ryhmää.

Verkko-opintojen ohjaamiseen ja suorittamiseen tarvitaan  tietokone, tabletti  tai älypuhelin, jossa on Internet-yhteys. Tiedon tuottamisessa helpottaa jos opiskelijoilla olisi tabletti käytössään työssäoppimisjaksolla. Internetyhteyden voi jakaa omalta älypuhelimelta tabletille. Jakaminen kannattaa opetella yhdessä.

Verkkokurssi on Verkkovaria-sivustolla (WordPress-alustalla) (katso QR-koodi). QR-koodin avaamiseen tarvitset QR-koodilukijan (ilmainen).

QR-VERKKOVARIA

Tutustuta opiskelijat  ennen kurssia Verkkovaria-sivuston käyttöön.

Voit valita mielesi mukaisesti jonkin sosiaalisen median alustan jonka välityksellä ohjaat opiskelijoita. Käytin itse Blogger alustaa, joka toimi mainiosti sekä ohjaukseen että tehtävien palautukseen. Blogger alustasta voi helposti myös muokata värikkään ja käyttäjäystävällisen. Hyviä sosiaalisen median alustoja ovat myös Facebook ja Google Drive.

Blogimme  oli suljettu blogi, jonne  sai minulta käyttöoikeudet blogin kirjoittajana. Suosittelen suljettua blogia, koska siellä voidaan käsitellä opinnoissa esiintulevia sisältöjä luottamuksellisella pohdinnalla.

Blogger on Googlen omistama blogipalvelu ja sen käyttö vaatii Gmail- tai Hotmail-osoitteen.

Blogikirjoittaminen oli opiskelijoiden mielestä mukavaa ja toimi mainiosti myös yhteistoiminnallisesti. Suosittelen varaamaan ohjausaikaa kommentointiin sillä muistuttaminen tehtävien suorittamisesta oli joskus paikallaan. Ryhmässäni oli 12 opiskelijaa suorittamassa opintoa ja heistä 2 olisi halunnut suorittaa opinnot puhtaasti kontaktiopintoina. Kaikki suoriutuivat opinnoista hyväksyttävästi.

Kehittäisin opintoja lisäämällä opintoihin teematehtävän jonka sisältö voisi olla verkossa oleva testi opintojen sisällöstä.

blogger
BLOGISIVUMME Margit Ponkkonen-Härkönen ja opiskelijat

INNOSTU ITSE JA SAAT MUUTKIN MUKAASI 🙂

Päivitetty: 16.06.2016