Arviointi

VÄRIKÄSITTELYPALVELUJEN TURVALLINEN TUOTTAMINEN » Arviointi

Käy tutustumassa hiusalan tutkinnon osaan VÄRJÄYSKÄSITTELYT ja sen ammattitaitovaatimuksiin

VÄRIKÄSITTELYPALVELUJEN TURVALLINEN TUOTTAMINEN -verkkototeutus on värjäyskäsittelyt -tutkinnon osan sisältö. Värjäyskäsittelyt -tutkinnon osan laajuus on 35 osp. Kun koko sisältö on opiskeltu, se kirjataan suoritusmerkinnällä (S).

Sisällön oppimistavoitteet on saavutettu kun:

  • tutustut teematehtäviin ja jaat tietosi ryhmäsi yhteiseen blogiin
  • tutustut toisen pienryhmän teemaan ja rakennat omalla teemaan liittyvällä  tiedollasi pienryhmän teemaa.  ( 1. kontaktitapaamisella valitset itseäsi kiinnostavan pienryhmäteeman)
  • pienryhmä sopii ja keskustelee seuraavista: pienryhmän pelisäännöt tiedon tuottamisesta: miten materiaalia työstetään verkkoon, mitä sovitaan yhdessä, aikataulu, mahdolliset haasteet

VÄRIKÄSITTELYPALVELUJEN TURVALLINEN TUOTTAMINEN -opinnoilla keskitytään tutustumaanVÄRJÄYSKÄSITTELYT -tutkinnon osan  seuraaviin ammattitaitovaatimuksiin:

  • tunnistaa hiusten- ja hiuspohjan kunnon merkityksen suunnitellessaan  värikäsittelypalvelua asiakkaalle
  • hallitsee ja osaa valita ja käyttää värikäsittelytyöskentelyyn sopivat suojavälineet suojatakseen asiakkaan ja itsensä
  • hallitsee ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti  ja turvallisesti värjäyskäsittelyyn tarvittavia tuotteita
  • ymmärtää värjäyskäsittelyjen kemialliset reaktiot ja vaikutukset asiakkaaseen ja osaa hyödyntää tietoperustaa työskentelyssään
  • osaa  antaa asiakkaalle  kotihoito-ohjeita ja suositella myös vaihtoehtoisia värjäysmenetelmiä 
  • ymmärtää allergia käsitteen ja tunnistaa värikäsittelytuotteiden altistavat aineosat
  • osaa hakea ja käsitellä verkossa olevaa tietoa

 

ASIAKAS3
Pienryhmätyöskentelyä asiakaspalvelussa. VARIA

Päivitetty: 16.06.2016